Stash
It's all about the details
It's all about the details

Museumlinker


Her er linker til tilfeldig valgte museer i både inn- og utland. Besøk dem på nett og kanskje får du anledning til å besøke noen av dem  også. Bildet er fra British Museum.

Alvar Aalto Museum
The Alvar Aalto Foundation was established in 1968, based on the architecture and lifetime’s work of Alvar Aalto. Under the rules of the Foundation, it may also be active in the wider field of architecture as a whole, especially if such activity has points of contact with the goals of Alvar Aalto.

Arken Danmark
Som det nyeste museum for moderne kunst i Danmark ser ARKEN det som sin opgave at lægge særlig vægt på nyere og nutidig kunst. Indsamlingen foregår sådan, at den supplerer og udbygger de øvrige samlinger af kunst i Danmark.

Art Cyclopedia
Master List of Art Museums Worldwide: Non-U.S. Museums. Oversikt over museumer utenfor USA. Kjenner dessverre ikke kvaliteten på nettstedene.

Astrup Fearnley museum
Museet åpnet i oktober 1993 og viser gjennom vekslende utstillinger både internasjonal og norsk billedkunst fra etterkrigstiden og frem til i dag. Kunstverkene kommer fra museets samlinger, og til innlån i forbindelse med spesialutstillinger.

Bergen kunstmuseum
Blant de største kunstmuseene i Norden og byr på kunst fra 1300-tallet til samtidskunst i tre bygg langs Lille Lungegårdsvann. Lysverket, åpnet i mai 2003, er museets nye og største arena.

British Museum
The British Museum hold in trust for the nation and the world a collection of art, antiquities from ancient and living cultures. Housed in one of Britain’s architectural landmarks, the collection is one of the finest in existence, spanning two million years of human history

CCCB
Centre de Cultura Barcelona. We are a multidisciplinary institution. We organise and host activities: exhibitions, music, dance, courses, debates, lectures, city walks.

Dam
The DAM is housed in a building designed by Oswald Mathias Ungers, one of Germanys foremost architect. A 19th century villa was completely gutted, leaving only the outer walls standing.

Design for homes
Design – arkitekturpriser, Design for Homes champions the value of good design in the housing industry. We are a not-for-profit limited company advised by a cross-industry Board of Directors.

Design museum
Design i høysete, London. The Design Museum is one of London’s most inspiring attractions.

Emanuel Vigeland museum
Emanuel Vigeland Museum at Slemdal is one of Oslo’s best kept secrets. The museum’s main attraction is a dark, barrel-vaulted room, completely covered with fresco paintings. The 800 sq.m. fresco Vita depicts human life from conception till death, in dramatic and often explicitly erotic scenes.

Fineart

Norges største tilbyder av kunst og grafikk på internett, en avdeling av tidligere yaTack. Etter vellykket kunstsalg på www.yatack.no ble det besluttet å skille ut kunstsatsningen som eget merkenavn. Bakgrunnen for utskillelsen var et ønske om å rendyrke kunstkonseptet. Les også om teknikker.

Fraenkel gallery
Fraenkel Gallery, SF. Fraenkel Gallery celebrates its twenty-fifth anniversary this year. Carleton Watkins, Lee Friedlander and NASA’s lunar photographs were the gallery’s first three exhibitions and set a tone and pattern for what followed.

Galerie Architecture
The Architecture Gallery, in the heart of Le Marais in Paris, is a forum where people can meet, share information and ideas about architecture and related fields.

Gammel dok
Dansk Arkitektur Center er et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bykultur. Centeret udbreder kendskabet til bygningskunst og bykultur for at øge interesse og forståelse for kvaliteten af de fysiske omgivelser.

Guggenheim
The Solomon R. Guggenheim Foundation was incorporated in 1937, and the Museum of Non-Objective Painting, as it was then known, was established two years later. The museum—which assumed temporary residence in a former automobile showroom on East 54th Street in New York—took as its basis the radical new forms of art being developed by such artists as Vasily Kandinsky, Paul Klee, and Piet Mondrian.

Henie Onstad Kunstsenter

Samling på ca 300 verk som donatorene overlot sine stiftelser ved Kunstsentrets åpning i 1968 var en periodesamling. Tyngdepunktet lå på 50-årenes kunst, fordelt på vesentlig to hovedpoler: Frankrike og COBRA..

Ibsen museum
Norsk Folkemuseum tar deg med inn i deler av Norges historie og kultur. Vi formidler både de enkle fortellinger fra hverdagen og spesielle beretninger fra fest og høytid. Du kan også selv delta i mye av det som skjer for å få en fornemmelse av det tidligere livet i byen og på landet.

Icom Museum
The International Council of Museums is an international organisation of museums and museum professionals which is committed to the conservation, continuation and communication to society of the world’s natural and cultural heritage, present and future, tangible and intangible.

Kopenhagen
Fokus på den dynamiske del af den danske samtidskunstscene med udkig til centre i Europa og resten af verden. Ved at publicere interviews, artikler og billedreportager og pressemeddelelser sætter kopenhagen fokus på de temaer og problemstillinger, der optager kunsten netop nu.

Kunst
Norsk kunst på nett. Kunstnett forsøker å gi en bredest mulig oversikt over norske kunstressurser på Internett. Om det er noe du mener vi bør lenke til, eller fokusere nærmere på, vennligst gi oss et tips!

Kunst for alle
Redaksjonen arbeider kontinuerlig for å bringe deg interessante og underholdende artikler om kjente og ukjente kunstnere i inn- og utland. Vårt mål er at det du leser skal gi deg noe nytt. Noe du ikke visste fra før, eller en ny innfallsvinkel til noe som var kjent.

Kunstindustrimuseet
Kunstindustrimuseet i Oslo, stiftet i 1876, et av de eldste kunstindustri-museene i Europa. Museets formål er å skape interesse for og gi kunnskap om norsk og utenlandsk kunsthåndverk, mote og design.

Kunstweb
Kort presentasjon av utvalgte kunstnere. Ordliste med forklaring på “kunstord”.

Lillehammer Kunstmuseum
Den private stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum ble etablert 1.4.1994, og er en videreutvikling av den 67 år gamle institusjonen Lillehammer Bys Malerisamling. Lillehammer Kunstmuseums faste samling består av norsk billedkunst fra 1830-tallet og fram til i dag. Museet viser i tillegg skiftende utstillinger av norsk og internasjonal kunst.

Louisiana
Louisiana Museum for moderne kunst ligger ved Nordsjællands kyst i en stor gammel park med udsigt over Øresund mod den svenske kyst. Museets samling af moderne kunst omfatter internationale kunstnere som Arp, Francis Bacon, Calder, Dubuffet, Max Ernst, Sam Francis, Giacometti, Kiefer, Henry Moore, Picasso, Rauschenberg og Warhol.

Macba
The creation of the Museu d’Art Contemporani de Barcelona, officially inaugurated in 1995, was one of a series of actions carried out in Barcelona during the eighties and the first half of the nineties, the purpose of which was the urban restructuring of the city and its orientation toward an outward-looking economy centred fundamentally on the tertiary sector and in particular on tourism.

Met museum
The Metropolitan Museum of Art, New York.Two mill. works of art from all points of the compass.

MFA
Museum of Finnish Architecture. The Museum of Finnish Architecture celebrates the 50-year old Tapiola with an exhibition which presents the area and the architecture of its early years many-sidedly by original drawings, models and photographs.

Moca
Founded in 1979, MOCA is the only museum in Los Angeles devoted exclusively to contemporary art. It is committed to the collection, presentation, and interpretation of work produced since 1940 in all media, and to preserving that work for future generations.

Moderna museet
I februari 2004 återinvigs Moderna Museets byggnad i Stockholm efter två års reparations- och förbättringsarbete. Då kommer portarna åter öppnas till ett av världens främsta moderna museer. Byggnaden har varit stängd – men museet har varit öppet, kanske mer än någonsin.

Moma
MoMA QNS, The Museum of Modern Art in Queens, is open with a full exhibition schedule while the Museum’s building on West Fiftythird Street in Manhattan is closed for renovation and rebuilding. The new Museum of Modern Art will open in early 2005.

Munchmuseet
Munch-museet, tilegnet Edvard Munch, åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter hans fødsel. Bygningen er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust. Sistnevnte var også arkitekt for en betydelig utvidelse og rehabilitering, innviet i 1994.

Museumsnett
Informasjon om museumer i Norge og i utlandet, utstillinger, kultur og bibliotekinformasjon.

Nasjonalgalleriet
Nasjonalgalleriets samlinger teller idag 4500 malerier, 1500 skulpturer, 950 avstøpninger og ca. 42500 grafiske blad og tegninger. Museets formål er å skape interesse for og øke kjennskap til billedkunst gjennom innsamling, bevaring, vitenskapelig bearbeidelse, utstillinger, publikasjoner og formidlingsvirksomhet.

Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert 1. juli 2003 og består av tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

Norsk Arkitekturmuseum
Museet ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975. I 1998 ble Norsk Arkitekturmuseum omgjort til en stiftelse. Fra 1. 7. 2003 er museet en del av Nasjonalmuseet. I dette nye museet inngår også Nasjonal-galleriet, Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet.

Riksutstillingar
Riksutstillingar er ein statleg institusjon som arbeider for å skape interesse og forståing for biletkunst, kunsthandverk, design og arkitektur.

Rooseum
We believe that the work of artists today is undergoing great change as it shifts to the broad field of visual culture. As a site for art to happen, we are trying to respond to that challenge by developing sympathetic ways of acting and thinking.

The Art Gallery
Discover a world of great artists in history in The Worldwide Art Gallery’s Art Education section.

The Natural History Museum, London
Traces its roots to the middle of the eighteenth century with the establishment of the British Museum in Bloomsbury. The British Museum housed the collection of Sir Hans Sloane (1660-1753), a prominent London physician and collector.

The National Museums of Scotland NSM
The National Museums of Scotland. Outstanding international collections of Decorative Arts, Science and Industry, Archaeology and the Natural World.

The Tate
Tate holds the national collections of British Art and of international modern art. The entire Tate Collection can be found on this site, each work with its own information page. There are a number of different ways for you to find specific works – by subject, artist or more specific criteria.

Van Gogh Museum
A visit to the Van Gogh Museum is a unique experience. The museum contains the largest collection of paintings by Vincent van Gogh in the world. It provides the opportunity to keep track of the artist’s developments, or compare his paintings to works by other artists from the 19th century in the collection.

Vitra Design museum
Vitra Design Museum belongs to the world-leading museums of design. Since 1989 the museum investigates the history and current developments of Industrial Design.