Zen, meditasjon og buddhisme

Zenmeditasjon er en gren innen buddhismen som vektlegger meditasjon – praksis hvor man fokuserer på sinnet. I zenmeditasjon forsøker vi å overskride uro, sløvhet og fastlåste tankemønstre.

[…]