How to plan spaces of light

Du skal kunne trylle med lys. Det skaper intimitet i et rom. Med dårlig eller feil lyssetting kan hele rom ødelegges og riktig bruk av lyskilder avgjør om rommet fungerer. Lys skal skape stemning og være funksjonelt.

[…]