Tips for planlegging av kjøkken

Planlegger du nytt kjøkken? Det er mange elementer som skal vurderes for å få et funksjonelt kjøkken som dekker hele husstandens behov. Her følger en sjekkliste, ting som bør vurderes og tips til hva som er viktig ved belysning og riktig plassering slik at kjøkkenet følger arbeidsflyten.

[…]