Veggdekor fra B&N Industries

B&N Industries er nyskapende designere og produsent av produkter primært for detaljhandel og forbrukernæring. De utvikler kontinuerlig nye tilnærmingsmåter til løsninger og utvider stadig sine systemer for funksjonalitet og estetikk.

[…]