Stash
It's all about the details
It's all about the details

Hvordan planlegge egen karriere

business team
En god karrierevei gir den livsutfoldelsen det enkelte menneske ønsker, og den vil alltid måtte ta hensyn til både legning, type utdanning, arbeid, arbeidssted og arbeidstid, familie, venner, fritid, økonomi.

Karrierevei
Karriere vil si hele livssituasjonen. Vi planlegger gjerne bil- og huskjøp i lengre tid. Men vår karriere vier vi ofte liten bevisst omtanke og kanskje enda mindre tid til vurdering og planlegging.

Karriereplan
En karriereplan bør vurderes opptil flere ganger i løpet av vårt yrkesaktive liv. Og den må justeres. Livssituasjonen vil forandre seg og vil kreve mer eller mindre hensyn avhengig av alder og familiesituasjon. For å planlegge yrkeskarrieren din optimalt, bør du ha en god innsikt i din egen personlighet, dine ønsker, behov og drømmer på den ene siden, og den konkrete livssituasjonen med alle dens krav på den andre.

Du bør venne deg til tanken på at karriereveien din kan, og noen ganger må forandres på grunn av utenforliggende årsaker. Forandringene i arbeidslivet vil skje i økende takt i tiden fremover. Prøv å se det som en utfordring å møte nye oppgaver som vil kunne utvikle deg både som fagperson og som menneske.

Skaff deg kunnskap om markedet
Kunnskap om arbeidsmarkedssituasjonen og fremtidsmuligheter er viktig. Har du problemer med å skaffe deg en oversikt, kan det være en idé å kontakte en karriere-veileder som har oversikt. Han/ hun skal også kunne gi informasjon om mulig etter-utdanning/ omskolering, om mulige andre yrkesområder du kan bruke kompetansen din i. Det er viktig å ende opp med konkrete tiltak som kan hjelpe deg videre. Justering av en karriereplan krever tid og fordypning.

Ofte viser det seg å være nyttig å ha en nøytral samtalepartner i en slik prosess, en samtalepartner som har erfaring innen karriereplanlegging og som har oversikt over etterutdanningsmuligheter innen ulike områder. – Oversikt over utdanning har også arbeidskontorene, eller du kan bruke internett.

Hva du kan gjøre selv
Lage oversikt over all utdanning og alle kurs
01: Oversikt over det du har lært, som du gjerne vil arbeide videre med
02: Oversikt over ting du er spesielt flink til både i arbeid og fritid
03: Notere gamle og nye drømmer
04: Sterke og svake sider
05: Hensyn du er nødt til å ta eller vil ta
06: Ønsket arbeidsbelastning og arbeidstid
07: Arbeidssted
08: Type bedrifter du kunne tenke deg å jobbe i
09: Ambisjonsnivå
10: Eventuelle ønsker om etterutdanning eller omskolering
11: Undersøke hvor du kan få utdanning/kurs
12: Lage en slagplan

Finn ut hva du vil
Drøft med deg selv hvor mye tid du vil bruke på jobb, familie, venner og fritid; foreta prioriteringer som må bli del av karriereplanen din. Er du i en krevende familiesituasjon, kanskje nyetablert med små barn, vil du måtte spørre deg hvilken type bedrift som kan ivareta deg også som privatperson dersom noe uventet skulle skje som krever din tid. Kanskje det er lettere i en stor bedrift å organisere sitt arbeid slik at funksjonen ikke stopper opp.

Det vil neppe være et egnet tidspunkt å etablere eget firma samtidig som en blir småbarnsmor eller -far. Bedriftsetablering betyr lange arbeidsdager og et helt spesielt mentalt engasjement som kan være en belastning for de nærmeste. Slike utfordringer bør planlegges slik at de kommer minst mulig i konflikt med privatlivet.

Hva en karriererådgiver kan hjelpe deg med
• Være samtalepartner
• Gjennomføre kartleggingstester
• Komme med innspill og forslag om andre typer jobber
• Fortelle hvor videre kunnskap kan hentes
• Finne riktig nivå på kurs/etterutdanning/utdanning generelt
• Være en støtte i selve prosessen en slik kartlegging representerer
• Hvis du ikke styrer din karriere, vil den komme til å styre deg

Karriereplanlegging er et svært nyttig redskap til å oppnå livsutfoldelse, selvutvikling, større arbeidsglede, bedre arbeidsinnsats, trivsel – et redskap til et bedre liv for deg selv og dem som står deg nær.

Kilde: Emmali Schürch, leder for Emmali-kontorene. Bilde: iStockPhoto